Ejojo

S.A.M.B.A.L

  • 250

  • 200

Efek

HP +50 jika kad sebelum adalah Bagogo.

Kategori