BoBoiBoy Solar

Tembakan Solar

  • 150

  • 400

Efek

Segala efek pada kad lawan tidak berkesan.

Jenis
Kategori