Ying

 

  • 100

  • 100

Efek

Boleh tengok kad di tangan pihak lawan.

Jenis
Kategori