Mecha Probe

 

  • 300

  • 100

Efek

ATK +100 jika kad sebelum ini adalah Adu Du.

Jenis
Kategori